دانلود بهترین مجموعه های آموزشی/ Top Tutorial Collections For Download
 

Train Signal - VMware vSphere Training DVD 1-3

Train Signal - VMware vSphere Training DVD3

Included in the course is information on the VMware. Certified Professional (VCP) program and training on exciting new features of the vSphere suite such as: Fault Tolerance, SVMotion, Host Profiles, Hot Add of CPU & RAM, and Fault Tolerance. Of course, the course also covers the traditional VMware features like VMotion, DRS, and VMHA.


Train Signal - VMware vSphere Training DVD1
Release Date: 08/30/2009 | English | ISO | 3,22GB @RS,FF,HF

“ Download from HotFile
http://hotfile.com/dl/11174095/ffd2b77/emeien_13.TS-VSphere-D1.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174093/9083dfb/emeien_13.TS-VSphere-D1.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174094/f4c8f19/emeien_13.TS-VSphere-D1.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174096/75a3e28/emeien_13.TS-VSphere-D1.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174091/cd94a3e/emeien_13.TS-VSphere-D1.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174098/06b54d8/emeien_13.TS-VSphere-D1.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174097/4db2e28/emeien_13.TS-VSphere-D1.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174092/c4471ee/emeien_13.TS-VSphere-D1.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174131/e8dc1b4/emeien_13.TS-VSphere-D1.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174132/32e172b/emeien_13.TS-VSphere-D1.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174140/5c6a54a/emeien_13.TS-VSphere-D1.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174149/2c011b6/emeien_13.TS-VSphere-D1.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174150/483b542/emeien_13.TS-VSphere-D1.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174151/9e0765c/emeien_13.TS-VSphere-D1.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174167/4c97aa8/emeien_13.TS-VSphere-D1.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174169/5bbb25e/emeien_13.TS-VSphere-D1.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174171/e215da5/emeien_13.TS-VSphere-D1.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174180/46094b6/emeien_13.TS-VSphere-D1.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174182/fa99816/emeien_13.TS-VSphere-D1.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174184/99e5f76/emeien_13.TS-VSphere-D1.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174186/3ee98a0/emeien_13.TS-VSphere-D1.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174188/b1ea999/emeien_13.TS-VSphere-D1.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174189/0c04bf5/emeien_13.TS-VSphere-D1.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174190/081f781/emeien_13.TS-VSphere-D1.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174193/08ec4b3/emeien_13.TS-VSphere-D1.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174195/664eeee/emeien_13.TS-VSphere-D1.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174196/f2e6770/emeien_13.TS-VSphere-D1.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174197/662b7c4/emeien_13.TS-VSphere-D1.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174204/bef8942/emeien_13.TS-VSphere-D1.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174207/5924da6/emeien_13.TS-VSphere-D1.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174208/e6d3ee9/emeien_13.TS-VSphere-D1.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174218/f30bcc3/emeien_13.TS-VSphere-D1.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174219/4b972b5/emeien_13.TS-VSphere-D1.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174222/f73ffc0/emeien_13.TS-VSphere-D1.part34.rar.html

OR
Download from FileFactory
http://www.filefactory.com/file/ah46b59/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part01_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cd8/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part02_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6a/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part03_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6b/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part04_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b56/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part05_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b58/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part06_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6c/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part07_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b69/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part08_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b68/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part09_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6h/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part10_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b7a/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part11_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b67/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part12_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b57/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part13_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6e/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part14_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b6g/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part15_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b54/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part16_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b55/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part17_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b65/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part18_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b76/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part19_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b70/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part20_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b7e/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part21_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b7b/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part22_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b72/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part23_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cea/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part24_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b73/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part25_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8d/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part26_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b71/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part27_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b75/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part28_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8a/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part29_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b77/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part30_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8c/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part31_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8f/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part32_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b79/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part33_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b7c/n/emeien_13_TS-VSphere-D1_part34_rar/

OR
Download from Rapidshare
http://rapidshare.com/files/274195731/emeien_13.TS-VSphere-D1.part01.rar
http://rapidshare.com/files/274195717/emeien_13.TS-VSphere-D1.part02.rar
http://rapidshare.com/files/274195786/emeien_13.TS-VSphere-D1.part03.rar
http://rapidshare.com/files/274195740/emeien_13.TS-VSphere-D1.part04.rar
http://rapidshare.com/files/274195798/emeien_13.TS-VSphere-D1.part05.rar
http://rapidshare.com/files/274195790/emeien_13.TS-VSphere-D1.part06.rar
http://rapidshare.com/files/274195741/emeien_13.TS-VSphere-D1.part07.rar
http://rapidshare.com/files/274195732/emeien_13.TS-VSphere-D1.part08.rar
http://rapidshare.com/files/274195764/emeien_13.TS-VSphere-D1.part09.rar
http://rapidshare.com/files/274196560/emeien_13.TS-VSphere-D1.part10.rar
http://rapidshare.com/files/274196782/emeien_13.TS-VSphere-D1.part11.rar
http://rapidshare.com/files/274196789/emeien_13.TS-VSphere-D1.part12.rar
http://rapidshare.com/files/274196803/emeien_13.TS-VSphere-D1.part13.rar
http://rapidshare.com/files/274196829/emeien_13.TS-VSphere-D1.part14.rar
http://rapidshare.com/files/274196806/emeien_13.TS-VSphere-D1.part15.rar
http://rapidshare.com/files/274196859/emeien_13.TS-VSphere-D1.part16.rar
http://rapidshare.com/files/274196844/emeien_13.TS-VSphere-D1.part17.rar
http://rapidshare.com/files/274196851/emeien_13.TS-VSphere-D1.part18.rar
http://rapidshare.com/files/274196898/emeien_13.TS-VSphere-D1.part19.rar
http://rapidshare.com/files/274198531/emeien_13.TS-VSphere-D1.part20.rar
http://rapidshare.com/files/274199039/emeien_13.TS-VSphere-D1.part21.rar
http://rapidshare.com/files/274199014/emeien_13.TS-VSphere-D1.part22.rar
http://rapidshare.com/files/274199046/emeien_13.TS-VSphere-D1.part23.rar
http://rapidshare.com/files/274199057/emeien_13.TS-VSphere-D1.part24.rar
http://rapidshare.com/files/274199060/emeien_13.TS-VSphere-D1.part25.rar
http://rapidshare.com/files/274199108/emeien_13.TS-VSphere-D1.part26.rar
http://rapidshare.com/files/274199092/emeien_13.TS-VSphere-D1.part27.rar
http://rapidshare.com/files/274199091/emeien_13.TS-VSphere-D1.part28.rar
http://rapidshare.com/files/274199121/emeien_13.TS-VSphere-D1.part29.rar
http://rapidshare.com/files/274199927/emeien_13.TS-VSphere-D1.part30.rar
http://rapidshare.com/files/274200223/emeien_13.TS-VSphere-D1.part31.rar
http://rapidshare.com/files/274200312/emeien_13.TS-VSphere-D1.part32.rar
http://rapidshare.com/files/274200277/emeien_13.TS-VSphere-D1.part33.rar
http://rapidshare.com/files/274199097/emeien_13.TS-VSphere-D1.part34.rar

Train Signal - VMware vSphere Training DVD2
Release Date: 08/30/2009 | English | ISO | 4,27GB @RS,FF,HF

Download from HotFile
http://hotfile.com/dl/11174224/71e89d3/emeien_13.TS-VSphere-D2.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174231/46d3b1f/emeien_13.TS-VSphere-D2.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174234/2f49fb5/emeien_13.TS-VSphere-D2.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174235/c4c604e/emeien_13.TS-VSphere-D2.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174237/43bd1b2/emeien_13.TS-VSphere-D2.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174240/106f0d0/emeien_13.TS-VSphere-D2.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174241/f769b92/emeien_13.TS-VSphere-D2.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174243/792e2b6/emeien_13.TS-VSphere-D2.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174245/979263b/emeien_13.TS-VSphere-D2.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174248/57cb90f/emeien_13.TS-VSphere-D2.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174252/587ada5/emeien_13.TS-VSphere-D2.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174257/756828e/emeien_13.TS-VSphere-D2.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174268/a611268/emeien_13.TS-VSphere-D2.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174279/f14e9d3/emeien_13.TS-VSphere-D2.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174280/43d6f3c/emeien_13.TS-VSphere-D2.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174285/592a835/emeien_13.TS-VSphere-D2.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174299/eec54f5/emeien_13.TS-VSphere-D2.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174301/ea912bd/emeien_13.TS-VSphere-D2.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174303/231afc5/emeien_13.TS-VSphere-D2.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174307/92850b2/emeien_13.TS-VSphere-D2.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174308/a31ef47/emeien_13.TS-VSphere-D2.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174311/ac9f8d8/emeien_13.TS-VSphere-D2.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174313/54a71e1/emeien_13.TS-VSphere-D2.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174316/82cd094/emeien_13.TS-VSphere-D2.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174334/7b9a5ff/emeien_13.TS-VSphere-D2.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174335/56ca83b/emeien_13.TS-VSphere-D2.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174337/db4af02/emeien_13.TS-VSphere-D2.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174355/2ec6b5b/emeien_13.TS-VSphere-D2.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174357/bb1dc03/emeien_13.TS-VSphere-D2.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174358/dc20381/emeien_13.TS-VSphere-D2.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174377/9ccbc48/emeien_13.TS-VSphere-D2.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174382/7d8b772/emeien_13.TS-VSphere-D2.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174383/5b685b4/emeien_13.TS-VSphere-D2.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174384/90e8e1f/emeien_13.TS-VSphere-D2.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174386/ff4cc08/emeien_13.TS-VSphere-D2.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174391/49a0648/emeien_13.TS-VSphere-D2.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174393/7214148/emeien_13.TS-VSphere-D2.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174394/391514d/emeien_13.TS-VSphere-D2.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174405/3a8d3c0/emeien_13.TS-VSphere-D2.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174412/8de6a2f/emeien_13.TS-VSphere-D2.part40.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174415/0e6215d/emeien_13.TS-VSphere-D2.part41.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174423/4a5bf72/emeien_13.TS-VSphere-D2.part42.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174437/516d73a/emeien_13.TS-VSphere-D2.part43.rar.html
http://hotfile.com/dl/11174449/e27012a/emeien_13.TS-VSphere-D2.part44.rar.html

OR
Download from FileFactory
http://www.filefactory.com/file/ah46cag/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part01_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8b/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part02_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8g/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part03_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b8e/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part04_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b84/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part05_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cbh/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part06_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b89/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part07_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b80/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part08_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9a/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part09_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ccf/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part10_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b88/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part11_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b81/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part12_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9f/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part13_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b87/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part14_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9b/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part15_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b85/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part16_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cdh/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part17_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9c/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part18_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9g/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part19_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9e/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part20_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b9h/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part21_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b94/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part22_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b93/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part23_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b97/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part24_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cbb/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part25_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b96/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part26_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b98/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part27_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cad/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part28_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cac/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part29_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46b99/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part30_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca9/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part31_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca1/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part32_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cah/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part33_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca3/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part34_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cba/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part35_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca5/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part36_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca6/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part37_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46ca8/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part38_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cbc/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part39_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cbe/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part40_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cbf/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part41_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cb8/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part42_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cb4/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part43_rar/
http://www.filefactory.com/file/ah46cb2/n/emeien_13_TS-VSphere-D2_part44_rar/

OR
Download from Rapidshare
http://rapidshare.com/files/274200303/emeien_13.TS-VSphere-D2.part01.rar
http://rapidshare.com/files/274200394/emeien_13.TS-VSphere-D2.part02.rar
http://rapidshare.com/files/274200402/emeien_13.TS-VSphere-D2.part03.rar
http://rapidshare.com/files/274200464/emeien_13.TS-VSphere-D2.part04.rar
http://rapidshare.com/files/274200451/emeien_13.TS-VSphere-D2.part05.rar
http://rapidshare.com/files/274200494/emeien_13.TS-VSphere-D2.part06.rar
http://rapidshare.com/files/274201311/emeien_13.TS-VSphere-D2.part07.rar
http://rapidshare.com/files/274201438/emeien_13.TS-VSphere-D2.part08.rar
http://rapidshare.com/files/274201524/emeien_13.TS-VSphere-D2.part09.rar
http://rapidshare.com/files/274201513/emeien_13.TS-VSphere-D2.part10.rar
http://rapidshare.com/files/274201474/emeien_13.TS-VSphere-D2.part11.rar
http://rapidshare.com/files/274201566/emeien_13.TS-VSphere-D2.part12.rar
http://rapidshare.com/files/274201546/emeien_13.TS-VSphere-D2.part13.rar
http://rapidshare.com/files/274201543/emeien_13.TS-VSphere-D2.part14.rar
http://rapidshare.com/files/274201569/emeien_13.TS-VSphere-D2.part15.rar
http://rapidshare.com/files/274201567/emeien_13.TS-VSphere-D2.part16.rar
http://rapidshare.com/files/274202213/emeien_13.TS-VSphere-D2.part17.rar
http://rapidshare.com/files/274202306/emeien_13.TS-VSphere-D2.part18.rar
http://rapidshare.com/files/274202326/emeien_13.TS-VSphere-D2.part19.rar
http://rapidshare.com/files/274202369/emeien_13.TS-VSphere-D2.part20.rar
http://rapidshare.com/files/274202383/emeien_13.TS-VSphere-D2.part21.rar
http://rapidshare.com/files/274202390/emeien_13.TS-VSphere-D2.part22.rar
http://rapidshare.com/files/274202395/emeien_13.TS-VSphere-D2.part23.rar
http://rapidshare.com/files/274202404/emeien_13.TS-VSphere-D2.part24.rar
http://rapidshare.com/files/274202403/emeien_13.TS-VSphere-D2.part25.rar
http://rapidshare.com/files/274202423/emeien_13.TS-VSphere-D2.part26.rar
http://rapidshare.com/files/274203166/emeien_13.TS-VSphere-D2.part27.rar
http://rapidshare.com/files/274203395/emeien_13.TS-VSphere-D2.part28.rar
http://rapidshare.com/files/274203562/emeien_13.TS-VSphere-D2.part29.rar
http://rapidshare.com/files/274203920/emeien_13.TS-VSphere-D2.part30.rar
http://rapidshare.com/files/274203880/emeien_13.TS-VSphere-D2.part31.rar
http://rapidshare.com/files/274203889/emeien_13.TS-VSphere-D2.part32.rar
http://rapidshare.com/files/274203908/emeien_13.TS-VSphere-D2.part33.rar
http://rapidshare.com/files/274203924/emeien_13.TS-VSphere-D2.part34.rar
http://rapidshare.com/files/274203914/emeien_13.TS-VSphere-D2.part35.rar
http://rapidshare.com/files/274204052/emeien_13.TS-VSphere-D2.part36.rar
http://rapidshare.com/files/274204702/emeien_13.TS-VSphere-D2.part37.rar
http://rapidshare.com/files/274205123/emeien_13.TS-VSphere-D2.part38.rar
http://rapidshare.com/files/274205194/emeien_13.TS-VSphere-D2.part39.rar
http://rapidshare.com/files/274205268/emeien_13.TS-VSphere-D2.part40.rar
http://rapidshare.com/files/274205314/emeien_13.TS-VSphere-D2.part41.rar
http://rapidshare.com/files/274205323/emeien_13.TS-VSphere-D2.part42.rar
http://rapidshare.com/files/274205303/emeien_13.TS-VSphere-D2.part43.rar
http://rapidshare.com/files/274195516/emeien_13.TS-VSphere-D2.part44.rar

Train Signal - VMware vSphere Training DVD3

Release Date: 9/1/2009 | English | ISO | 3,35GB @FF,HF,RS

Download from HotFile

http://hotfile.com/dl/11243977/e63fb73/emeien_13.TS-VSphere-D3.part01.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243980/24c363a/emeien_13.TS-VSphere-D3.part02.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243976/ee3f91e/emeien_13.TS-VSphere-D3.part03.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243983/7c37e6b/emeien_13.TS-VSphere-D3.part04.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243981/8bb8f9c/emeien_13.TS-VSphere-D3.part05.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243978/1447d2d/emeien_13.TS-VSphere-D3.part06.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243979/2ee9d2b/emeien_13.TS-VSphere-D3.part07.rar.html

http://hotfile.com/dl/11243982/ea8a2a5/emeien_13.TS-VSphere-D3.part08.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244044/7ca2d29/emeien_13.TS-VSphere-D3.part09.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244047/46ef58f/emeien_13.TS-VSphere-D3.part10.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244055/784afbe/emeien_13.TS-VSphere-D3.part11.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244058/26b3dc3/emeien_13.TS-VSphere-D3.part12.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244103/41eb825/emeien_13.TS-VSphere-D3.part13.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244108/b80a487/emeien_13.TS-VSphere-D3.part14.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244121/8f392a4/emeien_13.TS-VSphere-D3.part15.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244135/d9e5465/emeien_13.TS-VSphere-D3.part16.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244140/8ea67cf/emeien_13.TS-VSphere-D3.part17.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244141/23a6704/emeien_13.TS-VSphere-D3.part18.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244149/36ef2b3/emeien_13.TS-VSphere-D3.part19.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244153/a8889f3/emeien_13.TS-VSphere-D3.part20.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244169/fa7af31/emeien_13.TS-VSphere-D3.part21.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244175/8955fdf/emeien_13.TS-VSphere-D3.part22.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244208/5d98720/emeien_13.TS-VSphere-D3.part23.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244211/31ab723/emeien_13.TS-VSphere-D3.part24.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244255/9c86552/emeien_13.TS-VSphere-D3.part25.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244267/f10e730/emeien_13.TS-VSphere-D3.part26.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244282/3881345/emeien_13.TS-VSphere-D3.part27.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244296/d6d2d2d/emeien_13.TS-VSphere-D3.part28.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244298/85dfff7/emeien_13.TS-VSphere-D3.part29.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244299/293dab0/emeien_13.TS-VSphere-D3.part30.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244303/75d0200/emeien_13.TS-VSphere-D3.part31.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244313/d421e83/emeien_13.TS-VSphere-D3.part32.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244325/d4af677/emeien_13.TS-VSphere-D3.part33.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244350/ac0e796/emeien_13.TS-VSphere-D3.part34.rar.html

http://hotfile.com/dl/11244378/49e6993/emeien_13.TS-VSphere-D3.part35.rar.html

 

OR

Download from FileFactory

http://www.filefactory.com/file/ah5ag9b/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part01_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahah/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part02_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahd3/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part03_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahag/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part04_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag9d/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part05_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag97/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part06_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahaf/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part07_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5a0ca/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part08_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag9f/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part09_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahab/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part10_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag9h/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part11_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahd6/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part12_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahaa/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part13_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5aha8/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part14_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag99/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part15_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahae/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part16_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahe6/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part17_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag95/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part18_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5a0ce/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part19_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahac/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part20_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahbf/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part21_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahe3/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part22_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahba/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part23_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5aha4/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part24_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5aha7/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part25_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5aha0/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part26_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5aha3/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part27_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahbg/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part28_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahc8/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part29_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5a0b8/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part30_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahg5/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part31_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahg2/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part32_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahg6/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part33_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ahhb/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part34_rar

http://www.filefactory.com/file/ah5ag5g/n/emeien_13_TS-VSphere-D3_part35_rar

 

OR

Download from Rapidshare

http://rapidshare.com/files/274158111/emeien_13.TS-VSphere-D3.part01.rar

http://rapidshare.com/files/274158132/emeien_13.TS-VSphere-D3.part02.rar

http://rapidshare.com/files/274158108/emeien_13.TS-VSphere-D3.part03.rar

http://rapidshare.com/files/274158146/emeien_13.TS-VSphere-D3.part04.rar

http://rapidshare.com/files/274158114/emeien_13.TS-VSphere-D3.part05.rar

http://rapidshare.com/files/274158125/emeien_13.TS-VSphere-D3.part06.rar

http://rapidshare.com/files/274158105/emeien_13.TS-VSphere-D3.part07.rar

http://rapidshare.com/files/274158139/emeien_13.TS-VSphere-D3.part08.rar

http://rapidshare.com/files/274158101/emeien_13.TS-VSphere-D3.part09.rar

http://rapidshare.com/files/274158607/emeien_13.TS-VSphere-D3.part10.rar

http://rapidshare.com/files/274159147/emeien_13.TS-VSphere-D3.part11.rar

http://rapidshare.com/files/274159138/emeien_13.TS-VSphere-D3.part12.rar

http://rapidshare.com/files/274159115/emeien_13.TS-VSphere-D3.part13.rar

http://rapidshare.com/files/274159113/emeien_13.TS-VSphere-D3.part14.rar

http://rapidshare.com/files/274159118/emeien_13.TS-VSphere-D3.part15.rar

http://rapidshare.com/files/274159141/emeien_13.TS-VSphere-D3.part16.rar

http://rapidshare.com/files/274159142/emeien_13.TS-VSphere-D3.part17.rar

http://rapidshare.com/files/274159172/emeien_13.TS-VSphere-D3.part18.rar

http://rapidshare.com/files/274159167/emeien_13.TS-VSphere-D3.part19.rar

http://rapidshare.com/files/274159524/emeien_13.TS-VSphere-D3.part20.rar

http://rapidshare.com/files/274160042/emeien_13.TS-VSphere-D3.part21.rar

http://rapidshare.com/files/274160069/emeien_13.TS-VSphere-D3.part22.rar

http://rapidshare.com/files/274159994/emeien_13.TS-VSphere-D3.part23.rar

http://rapidshare.com/files/274160059/emeien_13.TS-VSphere-D3.part24.rar

http://rapidshare.com/files/274160051/emeien_13.TS-VSphere-D3.part25.rar

http://rapidshare.com/files/274160043/emeien_13.TS-VSphere-D3.part26.rar

http://rapidshare.com/files/274160091/emeien_13.TS-VSphere-D3.part27.rar

http://rapidshare.com/files/274160087/emeien_13.TS-VSphere-D3.part28.rar

http://rapidshare.com/files/274160111/emeien_13.TS-VSphere-D3.part29.rar

http://rapidshare.com/files/274160423/emeien_13.TS-VSphere-D3.part30.rar

http://rapidshare.com/files/274160939/emeien_13.TS-VSphere-D3.part31.rar

http://rapidshare.com/files/274160982/emeien_13.TS-VSphere-D3.part32.rar

http://rapidshare.com/files/274160994/emeien_13.TS-VSphere-D3.part33.rar

http://rapidshare.com/files/274160991/emeien_13.TS-VSphere-D3.part34.rar

http://rapidshare.com/files/274157373/emeien_13.TS-VSphere-D3.part35.rar 

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸۸/٦/۱۱ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی