دانلود بهترین مجموعه های آموزشی/ Top Tutorial Collections For Download
 

VTC - Microsoft Office 2007 Video Tutorials - Repack 3GB
: این مجموعه شامل موارد زیر می باشد
Video Training VTC - Microsoft Access 2007 Tutorials 400 Mb
Video Training VTC -
Microsoft Excel 2007 Tutorials 400 Mb
Video Training VTC - Microsoft
Powerpoint 2007 Tutorials 300 Mb
Video Training VTC - Microsoft Project 2007 Tutorials 300 Mb
Video Training VTC - Microsoft Publisher 2007 Tutorials 500 Mb
Video Training VTC - Microsoft Visio 2007 Tutorials 700 Mb
Video Training VTC - Microsoft Word 2007 Tutorials 400 Mb

Video Training VTC - Microsoft Access 2007 Tutorials 400 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226650425/VMAccess2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226650438/VMAccess2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226650376/VMAccess2007.part3.rar
http://rapidshare.com/files/226650542/VMAccess2007.part4.rar
http://rapidshare.com/files/226649828/VMAccess2007.part5.rar

http://hotfile.com/dl/780443/839cc86/VMAccess2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780447/41df388/VMAccess2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780453/e2a07cd/VMAccess2007.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/780466/cdb8b9d/VMAccess2007.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/780471/12ef289/VMAccess2007.part5.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Excel 2007 Tutorials 400 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226650044/VMExcel2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226650157/VMExcel2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226650320/VMExcel2007.part3.rar
http://rapidshare.com/files/226650546/VMExcel2007.part4.rar
http://rapidshare.com/files/226650258/VMExcel2007.part5.rar

http://hotfile.com/dl/780480/771651b/VMExcel2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780491/2b9c562/VMExcel2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780499/4f10387/VMExcel2007.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/780502/3851305/VMExcel2007.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/780509/4d8dbe0/VMExcel2007.part5.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Powerpoint 2007 Tutorials 300 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226650396/VMPowerPoint2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226649838/VMPowerPoint2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226650243/VMPowerPoint2007.part3.rar

http://hotfile.com/dl/780516/1e6aec4/VMPowerPoint2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780522/bc0e487/VMPowerPoint2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780526/bd95de0/VMPowerPoint2007.part3.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Project 2007 Tutorials 300 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226649899/VMProject2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226650286/VMProject2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226650262/VMProject2007.part3.rar

http://hotfile.com/dl/780533/b75c437/VMProject2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780538/4ba9b0a/VMProject2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780541/dd2f47f/VMProject2007.part3.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Publisher 2007 Tutorials 500 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226658031/VMPublisher2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226657866/VMPublisher2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226657233/VMPublisher2007.part3.rar
http://rapidshare.com/files/226657996/VMPublisher2007.part4.rar
http://rapidshare.com/files/226657933/VMPublisher2007.part5.rar
http://rapidshare.com/files/226656760/VMPublisher2007.part6.rar

http://hotfile.com/dl/780546/f9cf993/VMPublisher2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780551/67d2944/VMPublisher2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780553/77b6bf1/VMPublisher2007.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/780564/b299689/VMPublisher2007.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/780572/a5d96ee/VMPublisher2007.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/780576/d5a33b7/VMPublisher2007.part6.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Visio 2007 Tutorials 700 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226657566/VMV2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226657906/VMV2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226657874/VMV2007.part3.rar
http://rapidshare.com/files/226657116/VMV2007.part4.rar
http://rapidshare.com/files/226657236/VMV2007.part5.rar
http://rapidshare.com/files/226657621/VMV2007.part6.rar
http://rapidshare.com/files/226656878/VMV2007.part7.rar

http://hotfile.com/dl/780585/52a58d6/VMV2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780593/fa01f3a/VMV2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780599/4ed8447/VMV2007.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/780607/b7f3c8a/VMV2007.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/780613/5ad6c20/VMV2007.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/780631/f4d481e/VMV2007.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/780635/0784267/VMV2007.part7.rar.html
Video Training VTC - Microsoft Word 2007 Tutorials 400 Mb
Code:
http://rapidshare.com/files/226657896/VMW2007.part1.rar
http://rapidshare.com/files/226657363/VMW2007.part2.rar
http://rapidshare.com/files/226657879/VMW2007.part3.rar
http://rapidshare.com/files/226657787/VMW2007.part4.rar
http://rapidshare.com/files/226656682/VMW2007.part5.rar

http://hotfile.com/dl/780643/f104aa0/VMW2007.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/780653/f564e00/VMW2007.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/780667/88ed881/VMW2007.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/780673/1ce91ac/VMW2007.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/780674/e8b5fc2/VMW2007.part5.rar.html
نوشته شده در تاريخ ۱۳۸۸/٤/٦ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی