دانلود بهترین مجموعه های آموزشی/ Top Tutorial Collections For Download
 

AppDev ASP.NET Using Visual C# 2005

آموزش جامع طراحی وب با استفاده از تکنولوژی ASP.NET و کاربرد کد های C# در آن که امروزه از پلتفرم های پر کاربرد و محبوب برنامه نویسی و طراحی وب است در آموزش مالتی مدیا به همراه فایل های Sample و Course Book و همچنین فایل های Lab که مربی درس را توسط آن ها ارائه می کند به مدت زمان 18 ساعت در 12 بخش آموزشی از کمپانی آموزشی  AppDev 


آشنایی اولیه با ASP .Net 
خلاصه ای از ASP  کلاسیک
آموزش جالبی در رابطه با چیستی Application های تحت وب نوشته شده توسط ASP .NET 
آموزش چگونگی Render شدن کدها و محتوای ASP .NET به HTML توسط کنترل های سمت سرور
آموزش مقید سازی داده ها در ASP .NET 2.0 
آموزش و آشنایی با ویژگی ها ، کنترل ها و ابزار های جدید افزوده شده به ASP .NET 2.0
آموزش ویژگی های جدید اضافه شده به ASP .NET 2.0 
آموزش برخی از ویژگی های افزوده شده به ASP .NET 2.0 در بعد Design صفحات پربارتر و زیباتر 
آموزش و آشنایی با ابزارهای افزوده شده به ASP .NET 2.0 در بعد Deployment and Configuration 
آشنایی با ویژگی های خاص افزوده شده به ASP .NET 2.0 که به سبب آن ها بهره وری بهبود یافته است
آموزش کار کردن با کنترل ها در ASP .NET 2.0 
آشنایی اولیه با کنترل های وب در ASP .NET 2.0 
آموزش کنترل های ساده ورود داده در ASP .NET 2.0 
آموزش استفاده و آشنایی با Property های کنترل های Hyperlink و Button در ASP .NET 2.0 
آموزش کاربرد List Controls در وب Application های  ASP .NET 2.0 
آموزش در رابطه با مدیریت Focus در ASP .NET 2.0 
آموزش و کاربرد Rich Server Controls در ASP
مقدمه ای بر Rich Controls در ASP .NET 2.0
آموزش استفاده از Calendar Control  در ASP .NET 2.0 
آموزش AdRotator Control در ASP .NET 2.0 
آموزش استفاده و کاربرد XML Control In ASP .NET 2.0 
آموزش دسترسی به داده ها در ASP .NET 2.0
آشنایی با ADO.NET 
آموزش اتصال به داده ها در ASP .NET 
آموزش اجرای فرامین پایگاه داده بر روی Data Source توسط دستورات مناسب در ASP.NET 2.0 
آموزش کار بر روی داده ها در ASP.NET 2.0 
آموزش یک ADO.NET Provider در ASP .NET 2.0 
آموزش پیکربندی مناسب در ASP.NET 2.0 
خلاصه ای بر پیکربندی در ASP.NET 2.0 
آموزش کاربرد  Web Site Administration Tools  در ASP.NET 2.0 ( از این محیط برای ایجادو مدیریت کاربران و گروههای کاربری در وب سایت و تنظیم ویژگی های امنیتی وب سایت و تنظیم SMTP Server برای فرستادن ایمیل ها )
آموزش برنامه نویسی در فایل های Configuration در ASP.NET 2.0 
آموزش به رمز در آوردن قسمت Configuration سایت در ASP.NET 2.0 
آموزش مقید سازی داده ها و یا Data Binding در ASP.NET 2.0 
آموزش معرفی کنترل های Data Source در ASP.NET 2.0 
آموزش خواندن و نوشتن اطلاعات از طریق کنترل SqlDataSource در ASP.NET 2.0
آموزش نمایش و ویرایش Middle-Tier Data توسط کنترل ObjectDataSource در ASP.NET 2.0 
آموزش نمایش داده های XML از طریق XmlDataSource در صفحات ASP 
آموزش تعیین صحت داده های ورودی توسط کاربران در ASP.NET 2.0 
آشنایی با Validation Controls های ASP.NET 2.0 
آموزش کاربرد کنترل Simple Validator در ASP.NET 2.0 
آموزش کاربرد کنترل Complex Validator در ASP.NET 2.0 
آموزش خلاصه سازی نتایج با کاربرد کنترل ValidationSummary در ASP.NET 2.0 
آموزش جداسازی Validation ها در داخل گروههای اعتبار سنجی در ASP.NET 
آموزش ایجاد Theme ها و Master Page ها در ASP.NET 2.0 
آموزش ساخت یک وب سایت پایدار ( منظور سایتی است که تمامی صفحات آن از شکل و سبک خاصی پیروی کنند  )
آموزش ASP.NET 2.0 Themes 
آموزش Master Page ها در ASP.NET 2.0 
آموزش جامع Site Navigation و کنترل ها و دستورات مربوط به آن در ASP.NET 2.0 
آموزش Provider ها و منابع داده در ASP.NET 2.0 
آموزش ساخت یک فایل XML که اطلاعات نقشه سایت در آن قرار گیرند موسوم به XML Site Map File
آموزش کنترل های راهبری سایت و یا Site Navigation Controls 
آموزش API های راهبری سایت در ASP.NET و یا Site Navigation API 
آموزش URL Mapping در ASP.NET 2.0 
Security Trimming 
آموزش نمایش داده ها توسط کنترل بی نظیر GridView 
معرفی کنترل GridView 
آموزش فیلتر نمودن داده ها در ASP.NET 2.0 توسط GridView Control 
آموزش چگونگی اجازه دادن به کاربران برای انتخاب محتوای قابل نمایش در GridView توسط یک DropDownList 
آموزش افزودن کنترل Hyperlink در کنترل GridView در صفحات ASP.Net
آموزش حذف یا Delete یک Row و Handle کردن خطاهایی که ممکن  است به علت نقض Referential Integrity رخ دهد
آموزش مدیریت حالات در ASP.NET 2.0 
آموزش به خاطر سپردن Preserving ، State در یک Web Application 
آموزش حالت سطح صفحه و یا Page-Level State
آموزش کاربرد Cookie ها برای به خاطر سپردن State 
آموزش و آشنایی با ASP.NET Session State 
آموزش ذخیره سازی Object ها در Session State 
آموزش تنظیم Session State ها در ASP.NET 2.0 
Setting Up an Out-of-Process State Server 
آموزش نگهداری Session State در دیتابیس SQL Server 
آموزش کاربرد و نگه داری Session Id ها بدون کاربرد کوکی ها و یا همان Using Cookieless Session Ids در اصطلاح انگلیسی 
آموزش نگهداری وضعیت Application  ( Saving State )
آموزش ایجاد و مدیریت کاربران در ASP.NET با استفاده از ویژگی Membership در ASP.NET 2.0 ( این ویژگی برای اولین بار در ASP.NET 2.0 افزوده گشته است )
معرفی Membership و آشنایی با نقش هایی که کاربران می توانند در وب سایت ایفا نمایند
آموزش کاربرد کنترل های مرتب با Membership در ASP.NET 2.0 
آموزش نوشتن کدهایی که با Membership و نقش های کاربری در ارتباط باشد
آموزش بهبود Performance بوسیله Output Caching 
سخنی در رابطه با اهمیت Caching 
Declarative Page Output Caching 
آموزش Caching Page Fragments 
Post-Cache Substitution 
Caching Configuration 
آموزش کاربرد DataList و کنترل های تکرار کننده و یا Repeater Controls 
خلاصه ای بر کنترل های List-Bound در ASP.NET 2.0 
آموزش ساختن یک Repeater Control در ASP.NET
آموزش ساختن یک DataList در ASP.NET 
آموزش ایجاد Web Service ها در ASP.NET
آشنایی با انگیزه های ایجاد سرویس های وب
آموزش ساخت یک XML Web Service با Visual Studio
آموزش طراحی وب سرویس های XML
Creating Web Service Consumers 
Discovering Web Services Using UDDI 
و دهها آموزش کاربردی دیگر که موفقیت شما را در علم و بازار تضمین می نمایند

مشخصات این مجموعه :
 
زبان آموزش ها انگلیسی روان و ساده
آموزش گام به گام
حاوی Sample Code ها و Lab File ها
مدت زمان آموزش 18 ساعت !

..................

منبع توضیحات فارسی: farinsoft.com

http://rapidshare.com/files/224644512/booktraining.net__ASP.NET2005.part24.rar
http://rapidshare.com/files/224644593/booktraining.net__ASP.NET2005.part02.rar
http://rapidshare.com/files/224644606/booktraining.net__ASP.NET2005.part11.rar
http://rapidshare.com/files/224644648/booktraining.net__ASP.NET2005.part17.rar
http://rapidshare.com/files/224644658/booktraining.net__ASP.NET2005.part14.rar
http://rapidshare.com/files/224644662/booktraining.net__ASP.NET2005.part10.rar
http://rapidshare.com/files/224644672/booktraining.net__ASP.NET2005.part20.rar
http://rapidshare.com/files/224644673/booktraining.net__ASP.NET2005.part03.rar
http://rapidshare.com/files/224644675/booktraining.net__ASP.NET2005.part05.rar
http://rapidshare.com/files/224644681/booktraining.net__ASP.NET2005.part06.rar
http://rapidshare.com/files/224644682/booktraining.net__ASP.NET2005.part07.rar
http://rapidshare.com/files/224644683/booktraining.net__ASP.NET2005.part01.rar
http://rapidshare.com/files/224644686/booktraining.net__ASP.NET2005.part04.rar
http://rapidshare.com/files/224644687/booktraining.net__ASP.NET2005.part22.rar
http://rapidshare.com/files/224644688/booktraining.net__ASP.NET2005.part08.rar
http://rapidshare.com/files/224644689/booktraining.net__ASP.NET2005.part09.rar
http://rapidshare.com/files/224644693/booktraining.net__ASP.NET2005.part15.rar
http://rapidshare.com/files/224644694/booktraining.net__ASP.NET2005.part12.rar
http://rapidshare.com/files/224644698/booktraining.net__ASP.NET2005.part18.rar
http://rapidshare.com/files/224644699/booktraining.net__ASP.NET2005.part19.rar
http://rapidshare.com/files/224644702/booktraining.net__ASP.NET2005.part16.rar
http://rapidshare.com/files/224644703/booktraining.net__ASP.NET2005.part13.rar
http://rapidshare.com/files/224644706/booktraining.net__ASP.NET2005.part23.rar
http://rapidshare.com/files/224644707/booktraining.net__ASP.NET2005.part21.rar
Password: netASPUsingCsharp2005video

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸۸/٥/٢٢ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی