دانلود بهترین مجموعه های آموزشی/ Top Tutorial Collections For Download
 

Video Copilot – Designer Sound FX

 

Video Copilot – Designer Sound FX | 1.38 GB

یکی دیگر از مجموعه محصولات شرکت VideoCopilot مجموعۀ Designer Sound FX می باشد.

در این مجموعه نحوۀ ایجاد جلوه های ویژۀ صوتی را در 80 دقیقه آموزش تصویری خواهید آموخت.

آموزشهایی نظیر میکس صدا و آهنگ، هماهنگ کردن صدا با تصویر و آموزشهای کاربردی دیگر در نرم افزار افتر افکت.

همچنین 500 جلوۀ صوتی آماده جهت استفاده در نرم افزار افتر افکت در این مجموعه موجود است.


 

What is Designer Sound FX? 

Designer Sound FX is an intense collection 
of 500 Powerful Sound FX and audio elements.
Including tons of Extras! 

This collection includes: 
explosive hits, swishes, Orchestra drums, ambient tones, drum build-ups and much more! You know those BIG sounds inmovie trailers? These are just like them!

Easy to use!
These great sound elements are pre-mastered and ready to use. We even show you several creative ways to use the elements to create promo scores like the one above and bring out the power in your motion graphics!

Movie Trailers & Promos:
These exciting sounds are the perfect addition 
to any eye catching project that will be sure 
to grab the audience!

Flash Developers:
These sounds are perfect for ear catching flash intros and button roll overs.

Film Scores:
The ambient sounds in this collection are designed to add

 

http://rapidshare.com/files/245246622/VideoCopilotDesignerSoundFX.part21.rar
http://rapidshare.com/files/245246818/VideoCopilotDesignerSoundFX.part01.rar
http://rapidshare.com/files/245246857/VideoCopilotDesignerSoundFX.part22.rar
http://rapidshare.com/files/245246863/VideoCopilotDesignerSoundFX.part13.rar
http://rapidshare.com/files/245246870/VideoCopilotDesignerSoundFX.part19.rar
http://rapidshare.com/files/245246889/VideoCopilotDesignerSoundFX.part04.rar
http://rapidshare.com/files/245246900/VideoCopilotDesignerSoundFX.part10.rar
http://rapidshare.com/files/245246919/VideoCopilotDesignerSoundFX.part06.rar
http://rapidshare.com/files/245246956/VideoCopilotDesignerSoundFX.part27.rar
http://rapidshare.com/files/245246958/VideoCopilotDesignerSoundFX.part11.rar
http://rapidshare.com/files/245246971/VideoCopilotDesignerSoundFX.part03.rar
http://rapidshare.com/files/245246993/VideoCopilotDesignerSoundFX.part28.rar
http://rapidshare.com/files/245247005/VideoCopilotDesignerSoundFX.part18.rar
http://rapidshare.com/files/245247066/VideoCopilotDesignerSoundFX.part02.rar
http://rapidshare.com/files/245247147/VideoCopilotDesignerSoundFX.part09.rar
http://rapidshare.com/files/245247201/VideoCopilotDesignerSoundFX.part23.rar
http://rapidshare.com/files/245247215/VideoCopilotDesignerSoundFX.part29.rar
http://rapidshare.com/files/245247219/VideoCopilotDesignerSoundFX.part25.rar
http://rapidshare.com/files/245247234/VideoCopilotDesignerSoundFX.part15.rar
http://rapidshare.com/files/245247239/VideoCopilotDesignerSoundFX.part17.rar
http://rapidshare.com/files/245247251/VideoCopilotDesignerSoundFX.part14.rar
http://rapidshare.com/files/245247258/VideoCopilotDesignerSoundFX.part20.rar
http://rapidshare.com/files/245247264/VideoCopilotDesignerSoundFX.part08.rar
http://rapidshare.com/files/245247268/VideoCopilotDesignerSoundFX.part07.rar
http://rapidshare.com/files/245247287/VideoCopilotDesignerSoundFX.part24.rar
http://rapidshare.com/files/245247288/VideoCopilotDesignerSoundFX.part16.rar
http://rapidshare.com/files/245247302/VideoCopilotDesignerSoundFX.part26.rar
http://rapidshare.com/files/245247333/VideoCopilotDesignerSoundFX.part30.rar
http://rapidshare.com/files/245247336/VideoCopilotDesignerSoundFX.part05.rar
http://rapidshare.com/files/245247379/VideoCopilotDesignerSoundFX.part12.rar
http://rapidshare.com/files/245248706/VideoCopilotDesignerSoundFX.part48.rar
http://rapidshare.com/files/245248880/VideoCopilotDesignerSoundFX.part38.rar
http://rapidshare.com/files/245248908/VideoCopilotDesignerSoundFX.part47.rar
http://rapidshare.com/files/245248946/VideoCopilotDesignerSoundFX.part42.rar
http://rapidshare.com/files/245248957/VideoCopilotDesignerSoundFX.part39.rar
http://rapidshare.com/files/245248967/VideoCopilotDesignerSoundFX.part34.rar
http://rapidshare.com/files/245248979/VideoCopilotDesignerSoundFX.part41.rar
http://rapidshare.com/files/245248998/VideoCopilotDesignerSoundFX.part40.rar
http://rapidshare.com/files/245249134/VideoCopilotDesignerSoundFX.part33.rar
http://rapidshare.com/files/245249143/VideoCopilotDesignerSoundFX.part35.rar
http://rapidshare.com/files/245249158/VideoCopilotDesignerSoundFX.part37.rar
http://rapidshare.com/files/245249190/VideoCopilotDesignerSoundFX.part45.rar
http://rapidshare.com/files/245249205/VideoCopilotDesignerSoundFX.part31.rar
http://rapidshare.com/files/245249209/VideoCopilotDesignerSoundFX.part46.rar
http://rapidshare.com/files/245249222/VideoCopilotDesignerSoundFX.part32.rar
http://rapidshare.com/files/245249258/VideoCopilotDesignerSoundFX.part43.rar
http://rapidshare.com/files/245249264/VideoCopilotDesignerSoundFX.part44.rar
http://rapidshare.com/files/245249272/VideoCopilotDesignerSoundFX.part36.rar

Download from hotfile

http://hotfile.com/dl/6925677/73ccdf1/VideoCopilotDesignerSoundFX.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925695/3988ec6/VideoCopilotDesignerSoundFX.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925707/19c3cf8/VideoCopilotDesignerSoundFX.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925722/b728fdf/VideoCopilotDesignerSoundFX.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925746/93c06a6/VideoCopilotDesignerSoundFX.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925767/486ca36/VideoCopilotDesignerSoundFX.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925788/6eca4c8/VideoCopilotDesignerSoundFX.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925808/b22955c/VideoCopilotDesignerSoundFX.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925825/22caadf/VideoCopilotDesignerSoundFX.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925844/f9e4e43/VideoCopilotDesignerSoundFX.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925865/992d19d/VideoCopilotDesignerSoundFX.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925892/d784119/VideoCopilotDesignerSoundFX.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925915/38b3804/VideoCopilotDesignerSoundFX.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925932/063a92f/VideoCopilotDesignerSoundFX.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925945/c0f32c5/VideoCopilotDesignerSoundFX.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925966/35f288f/VideoCopilotDesignerSoundFX.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/6925990/745159c/VideoCopilotDesignerSoundFX.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926008/0ba693e/VideoCopilotDesignerSoundFX.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926029/f91d6e8/VideoCopilotDesignerSoundFX.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926048/2af91e7/VideoCopilotDesignerSoundFX.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926064/bc134b7/VideoCopilotDesignerSoundFX.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926087/309484d/VideoCopilotDesignerSoundFX.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926199/470634a/VideoCopilotDesignerSoundFX.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926227/0b029cf/VideoCopilotDesignerSoundFX.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926243/2c2b03a/VideoCopilotDesignerSoundFX.part25.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926256/5172dc3/VideoCopilotDesignerSoundFX.part26.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926275/34cb1bf/VideoCopilotDesignerSoundFX.part27.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926291/25be5d9/VideoCopilotDesignerSoundFX.part28.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926308/657ab11/VideoCopilotDesignerSoundFX.part29.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926323/2732775/VideoCopilotDesignerSoundFX.part30.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926340/576f710/VideoCopilotDesignerSoundFX.part31.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926366/7418efc/VideoCopilotDesignerSoundFX.part32.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926380/bebb2c8/VideoCopilotDesignerSoundFX.part33.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926395/28a2b13/VideoCopilotDesignerSoundFX.part34.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926416/3c19de6/VideoCopilotDesignerSoundFX.part35.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926433/a7fd970/VideoCopilotDesignerSoundFX.part36.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926444/fd93994/VideoCopilotDesignerSoundFX.part37.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926452/60f920f/VideoCopilotDesignerSoundFX.part38.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926475/7ca09c5/VideoCopilotDesignerSoundFX.part39.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926489/e2ac264/VideoCopilotDesignerSoundFX.part40.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926510/7911c4c/VideoCopilotDesignerSoundFX.part41.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926523/7f84d18/VideoCopilotDesignerSoundFX.part42.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926539/b1af9d8/VideoCopilotDesignerSoundFX.part43.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926556/d2b9a06/VideoCopilotDesignerSoundFX.part44.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926571/0aacee7/VideoCopilotDesignerSoundFX.part45.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926604/2760bfc/VideoCopilotDesignerSoundFX.part46.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926647/6a1fe90/VideoCopilotDesignerSoundFX.part47.rar.html
http://hotfile.com/dl/6926652/181903e/VideoCopilotDesignerSoundFX.part48.rar.html

 

 

 

نوشته شده در تاريخ ۱۳۸۸/٥/۱٥ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک | بازپخش : بانک جامع قالب های فارسی